Direct Mailing – Korespondencja seryjna

Usługą polegającą na wydruku, zaadresowaniu i zakopertowaniu dokumentów jest korespondencja seryjna. Usługę tą zleca zazwyczaj firma lub instytucja. Usługa, jaką jest korespondencja seryjna obejmuje również dostarczenie przygotowanej korespondencji do adresata za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty. Direct Mailing umożliwia wysyłanie w jednej chwili do wielu odbiorców tradycyjnej korespondencji w postaci przesyłek listowych. Tego typu rozwiązania proponuje się głównie jednostkom administracji publicznej, firmom z sektora bankowości, finansów, telekomunikacji, czy też usług handlowych. Korespondencja seryjna znacząco obniża koszty wysyłki oraz sprawia, że nasze przesyłki trafią do adresatów znacznie szybciej.

_3293940

Direct Mailing może być również wykorzystany do celów reklamowych. Reklama w postaci poczty tradycyjnej jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą szybko i skutecznie trafić do klientów.
W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie, według którego większość organizacji z branży B2B traktuje reklamę w postaci poczty tradycyjnej jako bardzo skuteczną taktykę w swoich przedsiębiorstwach. Ogromny wpływ na postrzeganie tej usługi w ten sposób ma fakt, iż jest to narzędzie dające bardzo duże możliwości związane z personalizacją oraz segmentacją poszczególnych adresów. Brane są wówczas pod uwagę takie kryteria jak: płeć, personalizacja imienia czy też lokalizacja. O wysokiej skuteczności korespondencji seryjnej świadczy również wielkość firmy. Małe przedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 100 pracowników) postrzegają Direct Mailing jako usługę „skuteczną”, średnie oraz duże organizacje w pewnym procencie (19-21%) twierdzą, że jest to bardzo skuteczna taktyka marketingowa.

Duże znaczenie w dotarciu do grupy docelowej za pośrednictwem Direct Mailingu ma forma przesyłki, częstotliwość otrzymywania powielanych ofert oraz jakość papieru na którym prezentowana jest oferta naszej firmy. Coraz częściej spotyka się łączenie kilku ofert prezentujących różne produkty lub usługi w jednej przesyłce. Direct Mailing, czyli korespondencja seryjna, by mógł być skuteczną formą komunikacji marketingowej musi kierować się kilkoma zasadami. Są to między innymi:
  • personalizacja nadawcy – bardzo skuteczna szczególnie w listach, które powinny sprawiać wrażenie osobistych, pisanych tylko i wyłącznie do jednego adresata,
  • dobór odpowiedniej bazy adresatów – zweryfikowana grupa docelowa podejmująca decyzje zakupowe,
  • częstotliwość wysyłki -warto rozłożyć częstotliwość tak by nie za bardzo z nią przesadzić,
  • ciekawy przekaz – wychodzący naprzeciw zapotrzebowaniom klientów,
  • możliwość zbadania przesyłki – śledzenie przesyłek przez stronę www, co zweryfikuje również skuteczność działań.

Na koniec kilka słów o tym jak się ma korespondencja seryjna do przyszłości. Jako narzędzie marketingowe Direct Mailing zapewne w dalszym ciągu będzie wykorzystywany. Wątpliwym jest natomiast fakt, iż coś może go w najbliższym czasie wyprzeć, albowiem w obecnej erze cyfryzacji, przesyłki i listy w skrzynkach pocztowych to coraz większa rzadkość (nie wliczając ulotek i reklamówek). Póki firmy uważają direct mailing za skuteczną i efektywną usługę, to będzie ona podstawą w rozwiązaniach marketingowych.

Zostaw komentarz