Repozytorium oczami nauki

Egzystując w dobie ciągłego postępu informatycznego zauważamy, że co poniektóre zagadnienia stają się ogólnie rozumiane i można do nich dopasować dużo różnych definicji. Dziś chcemy scharakteryzować wam system repozytoryjny, jaki ostatnimi czasy znacznie się zmienił. Przyjrzymy się również rodzajom repozytoriów, żebyście mogli rozpoznać pojedyncze typy tego rozwiązania.

ckno_repozytoria
Repozytorium jest narzędziem technologicznym, jakie służy przeważnie do przechowywania, gromadzenia i upowszechniania przeróżnego rodzaju plików. Trzeba rozróżniać usługę repozytorium od bibliotek cyfrowych a także platform, które ujawniają wyłącznie bieżące materiały. Natomiast repozytorium przechowuje nie tylko dopiero co utworzone kopie danych ale także archiwalne wersje plików. Obowiązkiem repozytorium jest również selekcjonowanie oraz kategoryzowanie danych oddanych do przechowania. Dobre repozytorium to takie, które należy do sieci międzynarodowej infrastruktury repozytoryjnej.


Są różne rodzaje repozytoriów, a sam system repozytoryjny złożony jest z kilku różnych kategorii narzędzi. Wśród repozytoriów znajdują się:

1. Repozytorium instytucjonalne – założycielami są najczęściej instytucje. Stosowane jest ono w głównej mierze do gromadzenia oraz propagowania prac, których autorami są pracownicy danej organizacji. Oprócz tego repozytorium instytucjonalne dopomaga w pewien sposób administrować instytucją. Ogromnym plusem tego typu repozytoriów jest opcja sporządzania bardzo szczegółowych statystyk.

2. Repozytorium dziedzinowe – tutaj osobiste rezultaty doświadczeń, publikacje i wyniki pracy mogą deponować naukowcy z określonej dyscypliny nauki. Jako flagowy wzór repozytorium dziedzinowego możemy wymienić arXiv, które dostarcza fizykom wiadomości o najnowszych publikacjach.

3. Repozytorium projektowe – przykładem może być repozytorium ECNIS. Określa się je jako duży projekt kilku instytucji, który może posługiwać się repozytorium w celach usprawnienia komunikacji i grupowego przedstawiania efektów projektu.

4. Repozytorium danych – szczególna odmiana repozytoriów. Repozytoriów publikacji jest o wiele więcej niźli repozytoriów danych. Repozytoria danych mimo wszystko wciąż się rozwijają, a pomaga im w tym włączenie do projektów polityk instytucjonalnych. Jeśli repozytoria danych będą wciąż rozwijały się w takim tempie to niebawem będą się dzieliły na instytucjonalne i dziedzinowe.

Powyżej widzimy jedynie parę przykładów repozytoriów. Powstaje ich rzeczywiście niezwykle wiele. Niektóre zaliczane} są do repozytoriów treści jeszcze inne natomiast do repozytoriów danych. W sieci jest wiele czynnych repozytoriów, w jakich można magazynować przeróżne rodzaje plików. Skorzystać z repozytorium można też z pomocą jednostek, które oferują usługę repozytorium w swoich rozwiązaniach firmowych.

Zostaw komentarz