Backup online – zagadnienia często mylone

Backup online jest zagadnieniem niezwykle ogólnym, jakie przeważnie mylone jest przez internautów z pokrewnymi usługami. Omyłki te nie są zgoła bezpodstawne, albowiem narzędzia, które za chwilę wam opiszemy mają pewne znamiona kopii zapasowej. Wszakże wszelkie te rozwiązania nie spełniają wszystkich cech przypisywanych dla kopii bezpieczeństwa.

backupfiles-4f134d1504433

Ochrona jest tu hasłem kluczem. Popatrzmy na sprecyzowany przykład wzięty prosto z życia: jeżeli weźmiemy macierz RAID wówczas główna różnica bazuje na sposobie zapisywania danych; mirroring to znowuż bieżące powielanie, a backup online toteż dublowanie stanu w jakim znajduje się system w danym momencie. Wywnioskować możemy z tego, iż macierz jest jedynie metodą spisywania i przechowywania danych jednakże nie chroni przed zagrożeniem takim np. jak niechciane nadpisanie danych. Przeto też czynność niniejsza nie jest uznawana jako całkowite zabezpieczenie danych.

Więcej