Szkolenia IT dla pracowników biurowych

Blue globe on the digital technology backgroundZarządzanie dokumentami firmowymi kojarzy się z ogromną odpowiedzialnością finansową, dlatego że zniszczenie, zgubienie, złe magazynowanie którym skutkiem jest udostępnienie  materiałów osobom nie upełnomocnionym do tego, może zakończyć się dużą ilością konsekwencji dla przedsiębiorstwa nie tylko finansowymi lecz dodatkowo prawnymi. Nasze Państwo  wymaga od jednostek gospodarczych jak najefektywniejszej organizacji dokumentów firmowych, większość z nich należy składować nawet przez pięć lat np. faktury, dokumenty księgowe ,księgi podatkowe.

Więcej